IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Web-mjestom tvrtke Dechra Pharmaceuticals PLC, kao i web-mjestima njenih društava kćeri („web-mjesto”) upravlja Dechra Pharmaceuticals PLC, tvrtka osnovana u Engleskoj i Walesu sa sjedištem na adresi 24, Cheshire Avenue Cheshire Business Park, Lostock Gralam, Northwich CW9 7UA. U svrhu Opće uredbe o zaštiti podataka („OUZP”) voditelj obrade podataka jest Dechra.

Pojmovi „Dechra”, „mi” i „naše” u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti odnose se na Dechra Pharmaceuticals PLC, što uključuje i tvrtke kćeri, odjele, ogranke, povezana društva ili tvrtke kojima upravlja Dechra Pharmaceuticals PLC. Pojmovi „vi” i „vaše” u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti („Izjava o zaštiti privatnosti”) odnose se na sve osobe koje s nama ulaze u odnos i/ili s nama posluju. Ako imate pitanja o ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti možete nas kontaktirati elektroničkom poštom na DataProtection@dechra.com ili telefonski na broj +44 1606 814730.

VAŽNO: SLANJEM OSOBNIH PODATAKA, RUČNO ILI U ELEKTRONIČKOM OBLIKU, I/ILI KORIŠTENJEM NAŠEG WEB-MJESTA, SLAŽETE SE DA SVE OSOBNE PODATKE KOJE NAM POŠALJETE MOŽEMO PRIKUPITI, UPOTRIJEBITI I OBRADITI NA NAČIN I U SVRHE OPISANE U NASTAVKU.

OPSEG IZJAVE O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Dechra nastoji poduzeti sve razumne mjere kako bi zajamčila da su osobni podaci koje je prikupila vezano za naše zaposlenike, potrošače, dobavljače i ostale pojedince sigurni, te da se s njima postupa na pravedan i zakonit način, te da se njima upravlja u skladu sa svim primjenjivim zakonima o zaštiti privatnosti podataka.

Molimo vas da detaljno pregledate ovu Izjavu o zaštiti privatnosti. Ona opisuje naša trenutna pravila i prakse u vezi s osobnim podacima koje prikupljamo od vas, izravno i/ili putem web-mjesta (u mjeri u kojoj su takvi osobni podaci zaštićeni važećim zakonima o zaštiti podataka). Ova izjava o zaštiti privatnosti posebice pojašnjava koju vrstu podataka prikupljamo, kako se ti podaci upotrebljavaju, kome se otkrivaju i kako se čuvaju.

Ova Izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na sve osobne podatke koje prikupljamo, obrađujemo, upotrebljavamo i pohranjujemo (osim u vezi osobnih podataka koji se odnose na naše podugovarače, savjetnike, zaposlenike i radnike čije osobne podatke štiti zasebna izjava o zaštiti podataka). U svrhu ove Izjave o zaštiti privatnosti, pojam „osobni podaci” odnosi se na podatke koji vas mogu identificirati, kao što su ime, opis posla, datum rođenja, adresa e-pošte i/ili poštanska adresa i/ili zdravstveni podaci.

OBAVIJEST O IZMJENAMA OVE IZJAVE

Neprestano poboljšavamo načine komunikacije i uvodimo nove funkcije i značajke na ovom web-mjestu i postojećim uslugama. Upravo se zbog tih trajnih promjena, izmjena zakona i promjenjive prirode tehnologije, naše prakse i postupanja u vezi s podacima mogu povremeno mijenjati. Preporučujemo da redovito provjeravate ovu stranicu, jer posjetom našem web-mjestu prihvaćate trenutnu verziju Izjave o zaštiti privatnosti.

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA I ADRESA E-POŠTE

Možete donijeti odluku da ćete se koristiti našim uslugama i rješenjima ili primati od nas dodatne informacije. Kada zatražite naše usluge i rješenja ili dodatne informacije, prikupljamo vaše osobne podatke kao što su ime, poštanska adresa, adresa e-pošte, broj telefona i podaci o plaćanju. Primjerice, prikupljamo osobne podatke u sljedećim slučajevima:

 • kada se prijavite na neko događanje objavljeno na našem web-mjestu;
 • kada se prijavite za primanje poruka e-pošte ili ostalih obavijesti od nas;
 • kada se prijavite za radno mjesto u Dechri;
 • kada naručujete lijek na recept od vašeg veterinara, a taj recept možemo obraditi samo na temelju posebne dozvole koju izdaje odgovarajuće regulatorno tijelo;
 • kada upotrebljavate medijske usluge poput Facebooka ili Twittera kako biste s nama komunicirali; ili
 • kada predate zahtjev našem odjelu za odnose s potrošačima.

Također od vas možemo zatražiti demografske podatke kako bismo vam mogli pružiti prilagođenu uslugu. Podaci koje nam predate pohranjuju se, ručno ili elektroničkim putem, u našim bazama podataka ili bazama podataka trećih strana (s tim u vezi molimo pogledajte dio pod nazivom „Prijenos podataka trećim stranama” niže u tekstu).

Ponekad dopunjujemo podatke koje nam učinite dostupnima s podacima koje dobijemo od trećih strana s kojima surađujemo. Primjerice, ako nam pošaljete netočan poštanski broj, možemo se koristiti softverom treće strane kako bismo ga ispravili.

Na kraju, možemo dobiti podatke o vama od trećih strana s kojima surađujemo, a one uključuju, primjerice, veterinarske ambulante, oglašavačke mreže, pružatelje analitičkih usluga, pružatelje usluga pretraživanja podataka, kreditne agencije i pružatelje usluga razotkrivanja prijevara.

KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Koristit ćemo se vašim osobnim podacima kako bismo ispunili vaše zahtjeve, te ćemo od vas tražiti samo one podatke koji su prikladni, relevantni i odgovaraju predmetnoj svrsi. Osobne podatke možemo zatražiti iz sljedećih razloga:

 • Povremeno možemo kontaktirati s vama kako bismo vas obavijestili o novim uslugama;
 • Možemo vam redovito slati nove informacije o pitanjima za koja smatramo da su vam bitna;
 • Možemo vam slati tražene informacije o našim uslugama;
 • Možemo upotrebljavati vaše osobne podatke u marketinške svrhe i istraživanje tržišta; i
 • Možemo upotrijebiti vaše osobne podatke u svrhu prikupljanja ukupnih statističkih podataka o kupcima, prodaji, strukturi prometa i povezanim mjestima (ali ti statistički podaci ne uključuju podatke koji vas mogu osobno identificirati).

Računamo na vaš pristanak vezano za gore navedeno kada nam otkrijete osobne podatke. U slučaju da vam šaljemo informacije u bilo koju svrhu, to možemo učiniti e-poštom ili običnom poštom.

POHRANA OSOBNIH PODATAKA

Vaše podatke ćemo zadržati u razumnom roku. Ako je taj rok nemoguće odrediti, primijenit će se sljedeći kriteriji za određivanje roka zadržavanja vaših podataka:

 • svrha prikupljanja podataka;
 • vjerojatnost daljnjih kontakata i vaših upita za koje nam podaci mogu pomoći;
 • trajanje pravne obveze koja se može odnositi na te podatke ili trajanje razdoblja u kojemu se mogu postaviti pravni zahtjevi vezani za te podatke ili proizvode ili usluge koje smo pružili; i
 • zahtjevi zakonodavca.

PRISTUPANJE PODACIMA I ISPRAVLJANJE PODATAKA

Po primitku vašeg pisanog zahtjeva i dovoljno podataka koji nam omogućuju identifikaciju vaših osobnih podataka, otkrit ćemo vam osobne podatke koje čuvamo o vama, te za to možemo tražiti simboličnu naknadu. Također ćemo ispraviti, izmijeniti ili izbrisati sve one osobne podatke za koje ustvrdite da su netočni, te ćemo obavijestiti i sve treće strane o tim promjenama. Sve podatke koje ste nam predali možete ažurirati tako da nam se obratite na gore navedenu adresu.

Također možete, iz legitimnih razloga, uložiti prigovor o obradi vaših osobnih podataka tako da ćete na istu adresu poslati zahtjev. Povrh toga, imate pravo dati nam upute o tome što učiniti s vašim osobnim podacima u slučaju vaše smrti.

Uz gore navedeno, vaša prava uključuju i sljedeće:

 • pravo žalbe Uredu povjerenika za podatke, a on je glavno nadzorno tijelo Dechra Grupe. Žalbu valja poslati na adresu: www.ico.org.uk;
 • pravo na informaciju o izvorima osobnih podataka i ako je primjenjivo, pravo na informaciju o tome dolaze li osobni podaci iz javno dostupnih izvora:
 • pravo da od Voditelja obrade podataka zahtijevate ograničenje obrade u određenim okolnostima;
 • pravo na informaciju o zakonskim temeljima obrade podataka; i
 • pravo na informaciju o vašem pravu na prijenos podataka.

Zahtjevi za brisanjem osobnih podataka podliježu važećim pravnim i etičkim obvezama izvješćivanja i/ili zadržavanja dokumenata koje smo dužni poštivati.

ODJAVLJIVANJE

Možemo zadržati vaše podatke u našim bazama podataka i možemo vam, s vremena na vrijeme, e-poštom ili običnom poštom slati informacije kako bismo vas obavijestili o drugim sličnim proizvodima i uslugama koje vas mogu zanimati.

Nadamo se da ćete biti oduševljeni s našim proizvodima i uslugama. Međutim, ako ne želite više primati naše poruke e-pošte i želite ukloniti svoju adresu s našeg popisa za slanje poruka e-pošte, pošaljite nam poruku e-pošte na navedenu adresu s naslovom „Odjavi adresu e-pošte”.

Ako želite ukloniti svoju adresu i iz naše poštanske marketinške baze podataka, pošaljite nam poruku e-pošte s naslovom „Odjavi adresu” na dolje navedenu adresu ili nam pišite na navedenu adresu.

Molimo vas da za detaljne podatke o kolačićima koje upotrebljavamo i svrhe u koje ih upotrebljavamo pročitate naša pravila o kolačićima. 

PRIJENOS PODATAKA TREĆIM STRANAMA

Vaše osobne podatke ćemo prenijeti van Dechra Grupe samo u skladu sa strogo ograničenim uvjetima i u slučaju kada legitimne poslovne potrebe to iziskuju ili kada postoji snažno pravno opravdanje za takav prijenos.

Ako je potrebno otkriti podatke kako bi se ispunila neka zakonska obveza (primjerice, kada to zahtijeva vladina agencija ili policija ili sigurnosne službe) ili kada to iziskuje neki sudski postupak, vaše osobne podatke možemo otkriti samo u ograničenom opsegu takve zakonske obveze. 

Kako bismo zaštitili vaše podatke, sklopit ćemo odgovarajuće ugovore kako bismo osigurali da su vaši podaci sigurni i da se upotrebljavaju samo u legitimne i ovlaštene svrhe. Mi ne dijelimo, ne prodajemo niti distribuiramo vaše osobne podatke nepovezanim trećim stranama, osim ako nije drugačije određeno ovom Izjavom o zaštiti privatnosti i to u sljedećim ograničenim okolnostima:

 • Kako bi vam pružili informacije, proizvode i/ili usluge i rješenja koja ste zatražili, osobni podaci mogu se povremeno prenijeti ili podijeliti s drugim tvrtkama unutar Dechra Grupe ili s trećim osobama s kojima poslujemo radi daljnje obrade. Dechra ne ovlašćuje te tvrtke da se koriste osobnim podacima koje s njima dijelimo u bilo koju drugu svrhu osim u svrhu koja je navedena u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti. Isto tako Dechra ne ovlašćuje te tvrtke da vam šalju poruke e-pošte na koje niste pristali. Primjerice, ponekad treća strana može pristupiti vašim osobnim podacima radi pružanja podrške našim informacijskim tehnologijama ili radi slanja poruka e-pošte u naše ime. Smijemo podijeliti imena i adrese s našeg popisa adresa za slanje pošte s pomno odabranim marketinškim partnerima. S trećim stranama također možemo podijeliti ukupne statističke ili demografske podatke na način koji ne otkriva osobne podatke.
 • S razvojem poslovanja možda će doći do prodaje ili kupovine neke tvrtke kćeri ili nove tvrtke. Možda će doći i do reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog ulaganja, prijenosa ili neke druge poslovne odluke (uključujući bez ograničenja sve što je povezano sa stečajem ili sličnim postupcima), a koje se odnose na čitavu Dechra Grupu ili na neki njen dio. U vezi s tim transakcijama, vaši osobni podaci i ostali podaci koje smo prikupili na način objašnjen u ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti mogu se otkriti i mogu biti dio poslovne imovine koja se prenosi kao dio transakcije.
 • Možemo dijeliti, prenositi ili otkrivati informacije pohranjene u našim bazama podataka i zapisima poslužitelja kako bismo zadovoljili zakonske zahtjeve, zahtjeve nadležnih pravosudnih tijela i kako bismo odgovorili na zakonski važeći postupak vlade ili javnih vlasti u bilo kojoj državi u kojoj poslujemo,  kako bismo stupili u  interakciju s bazama podataka koje se upotrebljavaju u borbi protiv prijevara, kako bismo zaštitili vaše osnovne interese, kako bismo zaštitili zakonska prava, privatnost ili sigurnost Dechra Grupe ili naših zaposlenika, agenata i podugovarača, kako bismo zajamčili sigurnost i cjelovitost naših baza podataka ili ovog web-mjesta i/ili poduzeli mjere vezane za zakonsku odgovornost.
 • Možemo dijeliti vaše informacije s pružateljima analitičkih usluga ili pretraživačima koji nam pomažu poboljšati i optimizirati naše web-mjesto. Više informacija možete pronaći u našim Pravilima o kolačićima.

PRIJENOS PODATAKA U INOZEMSTVO

Ako ovo web-mjesto posjećujete iz države koja je različita od države u kojoj su smješteni naši poslužitelji (trenutno je to Ujedinjena Kraljevina), razni oblici komunikacije nužno će dovesti do prijenosa podataka preko međunarodnih granica. Posjetom našeg web-mjesta i/ili komunikacijom s nama, pristajete na obradu i prijenos vaših podataka na način objašnjen u Izjavi o zaštiti privatnosti. Uz to, podatke koje prikupimo možemo prenijeti tvrtkama i vanjskim pružateljima usluga sa sjedištem van Europskog gospodarskog prostora koji onda imaju pristup tim podacima te ih mogu pohraniti. Podatke mogu također obraditi i djelatnici van Europskog gospodarskog prostora koji rade za nas ili za jednog on naših pružatelja usluga. Države van Europskog gospodarskog prostora možda neće pružiti istu razinu zaštite podataka. Kako bismo zaštitili vaše podatke, sklopit ćemo odgovarajuće ugovore s tvrtkama s kojima dijelimo podatke, a koje se nalaze van Europskog gospodarskog prostora. Ako vam je potrebno više informacija o načinima zaštite vaših podataka u inozemstvu, možemo vam, po nahođenju, poslati kopiju detalja zaštite takvog prijenosa po primitku vašeg zahtjeva. 

Takvi primatelji van Europskog gospodarskog prostora uključuju:

 • pružatelje usluga smještene van Europskog gospodarskog prostora (uključujući bez ograničenja Sjedinjene Američke Države i Australiju); i
 • tvrtke Dechra Grupe smještene van Europskog gospodarskog prostora.

Podaci koji će se vjerojatno prenijeti takvim primateljima uključuju (ovisno o slučaju):

 • ime, adresu za slanje računa, adresu za dostavu, broj telefona, spol, datum rođenja, adresu e-pošte, osobne podatke iz životopisa.

Prijenos tih podataka van Europske unije / Europskog gospodarskog prostora ima sljedeće ciljeve:

 • pružiti vam informacije, proizvode i/ili usluge i rješenja koja ste tražili;
 • ispuniti zakonske zahtjeve, zahtjeve nadležnih pravosudnih tijela, odgovoriti na zakonski važeći postupak vlade ili javnih vlasti u bilo kojoj državi u kojoj poslujemo, omogućiti interakciju s bazama podataka koje se upotrebljavaju u borbi protiv prijevara, zaštititi vaše osnovne interese, zaštititi zakonska prava, privatnost ili sigurnost Dechra Grupe ili naših zaposlenika, agenata i podugovarača, zajamčiti sigurnost i cjelovitost naših baza podataka ili ovog web-mjesta i/ili poduzeti mjere vezane za zakonsku odgovornost;
 • pomoći u procesu zapošljavanja unutar Dechra Grupe; i
 • poboljšati vaše iskustvo korištenja internetom.

Primjenjujemo sljedeće mjere zaštite kako bismo osigurali odgovarajuću razinu zaštite:

 • na snazi su ugovori o prijenosu podataka unutar grupe;
 • na snazi je unutarnji zahtjev da s dobavljačima treće strane primjenjujemo standardne ugovorne odredbe koje je usvojila Europska komisija, kada je primjenjivo.

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Obvezujemo se poduzeti sve učinkovite mjere predostrožnosti kako bismo osigurali povjerljivost i sigurnost obrađenih osobnih podataka i spriječili neovlaštene strane da osobne podatke izmjenjuju ili da ostvaruju pristup osobnim podacima.

Također zahtijevamo od trećih strana da poduzmu razumne mjere predostrožnosti za zaštitu vaših podataka.

Na žalost, niti jedan sustav pohrane podataka ili prijenosa podataka nije posve siguran. Više informacija o našim postupcima za osiguravanje sigurnosti vaših osobnih podataka možemo vam dati po primitku pisanog zahtjeva. Takav zahtjev možete nam poslati pisanim putem na adresu IT Direktora Dechra Grupe, na navedenu adresu.

POVEZNICE NA DRUGA WEB-MJESTA

Ovo web-mjesto može sadržavati poveznice na web-mjesta kojima ne upravljamo mi. Navedene poveznice služe samo u informativne svrhe i ne podrazumijevaju ni na koji način naše odobravanje ili pokroviteljstvo tih web-mjesta trećih strana niti bilo koju povezanost s njihovim operaterima. Ne kontroliramo ta web-mjesta i ne snosimo nikakvu odgovornost za njih, podatke i prakse zaštite privatnosti koje se primjenjuju na njima. Prije korištenja tih web-mjesta ili pružanja osobnih podataka, preporučujemo da pregledate sva pravila zaštite privatnosti na tim web-mjestima.

KOLAČIĆI

Naše web-mjesto upotrebljava kolačiće kako bi vas razlikovalo od drugih korisnika našeg web-mjesta. To nam pomaže da vam pružimo još bolje iskustvo pri pregledavanju našeg web-mjesta, te nam omogućuje da poboljšamo naše web-mjesto. Pri tom možemo prikupiti sljedeće podatke:

 • IP adresu, podatke za prijavu, vrstu preglednika, lokaciju, vremensku zonu, operativni sustav i ostale tehničke podatke;
 • podatke o vašem posjetu, uključujući i podatke o web-mjestima koja posjećujete prije ili poslije našeg web-mjesta i podatke o proizvodima koje ste pogledali; i
 • trajanje posjeta stranicama na web-mjestu i podatke o interakciji sa stranicom.

Naše web-mjesto dodatno sadrži poveznice na ostale stranice na našem web-mjestu. Možemo upotrebljavati kolačiće za praćenje učestalosti korištenja tih poveznica i stranica na našem web-mjestu koje posjetitelji posjećuju. Kolačići vas ne identificiraju osobno, već nam samo omogućuju da prikupimo statističke podatke o korištenju tih poveznica. U skladu s vašim prethodnim dopuštenjem, možemo također prikupiti podatke korištenjem kolačića na našem web-mjestu i na drugim web-mjestima kako bismo razumjeli kako stupate u interakciju s našim oglašavanjem, a sve da bismo bili sigurni da zadovoljavamo vaše potrebe na relevantan način.

MJERODAVNO PRAVO

Ova Izjava o zaštiti privatnosti čini sastavni dio Uvjeta korištenja našeg web-mjesta (u mjeri u kojoj je to relevantno).

Slažete se da sudovi Engleske i Walesa imaju isključivu nadležnost za rješavanje svih sporova ili tužbi bilo kakve prirode koji proizlaze iz ili su povezani s ovom Izjavom o zaštiti privatnosti. Slažete se da će sudovi Engleske i Walesa rješavati takvav spor ili tužbu. Ipak, zadržavamo pravo pokretanja sudskog postupka u bilo kojoj sudskoj nadležnosti u kojoj smatramo da je došlo do kršenja ovog sporazuma.

POVRATNE INFORMACIJE

Zanima nas vaše mišljenje o ovoj Izjavi o zaštiti privatnosti. Imate li bilo kakvih pitanja o ovoj Izjavi ili bilo kojem dijelu naše usluge, obratite nam se putem adrese e-pošte corporate.enquiries@dechra.com.

Copyright 2022 Porus GmbH All rights reserved Uvjeti korištenja Izjava o zaštiti privatnosti