Uvjeti korištenja web mjesta tvrtke Dechra Pharmaceuticals PLC

SPORAZUM

Pristup ovom web mjestu, korištenje ovog web mjesta, kao i informacija, materijala i usluga koje su dostupne na ovom web mjestu podliježu svim važećim zakonima i propisima, kao i ovim Uvjetima korištenja.

Pristupanjem ovom web mjestu pristajete na ove Uvjete korištenja koji čine pravno obvezujući sporazum. Ako se s time ne slažete, molimo vas da napustite ovo web mjesto.

Ove Uvjete korištenja možemo povremeno mijenjati bez posebne obavijesti. Najnoviji Uvjeti korištenja bit će objavljeni na web mjestu, a vi biste ih uvijek trebali pregledati prije upotrebe web mjesta kako biste bili sigurni da ste upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja u skladu s kojima vam je dopušten pristup ovom web mjestu. Ako ne možete pristupiti Uvjetima korištenja putem Interneta, možemo vam poslati primjerak najnovijih Uvjeta korištenja putem e-pošte, na zahtjev.

PRISTUP OVOM WEB MJESTU (ILI NEKIM NJEGOVIM DIJELOVIMA), KAO I KORIŠTENJE INFORMACIJA, MATERIJALA, PROIZVODA ILI USLUGA KOJI SU DOSTUPNI PUTEM OVOG WEB MJESTA (ILI PUTEM NEKIH NJEGOVIH DIJELOVA) NIJE DOZVOLJEN, TE JE ZABRANJEN AKO TAKAV PRISTUP WEB MJESTU ILI KORIŠTENJE WEB MJESTA KRŠI VAŽEĆE ZAKONE ILI PROPISE.

USLUGE I INFORMACIJE

Ako nije drugačije navedeno, ovo web mjesto služi samo za informativne svrhe

VLASNIŠTVO

Osim ako nije drugačije navedeno, ovo web mjesto i njegov dizajn, tekst, sadržaj, odabir i raspored elemenata, organizacija, grafika, dizajn, kompilacija, digitalna pretvorba i druga pitanja („vlasnička prava”) povezana s ovim web mjestom zaštićeni su važećim autorskim pravima, zaštićenim znakovima i drugim vlasničkim pravima (uključujući, ali i ne ograničavajući se na, prava intelektualnog vlasništva) te predstavljaju vlasništvo Dechre. Za materijal dostupan na web mjestu pribavljeno je dopuštenje nositelja vlasničkih prava te je takav materijal zaštićen u skladu sa zakonima o autorskim pravima i zaštitnim znakovima. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

Pregledom sadržaja ovog web mjesta ne stječete nikakva prava vlasništva u vezi s navedenim vlasničkim pravima. Osim ako nije drugačije ovdje navedeno, nijedno od navedenih vlasničkih prava ne smije se koristiti, kopirati, reproducirati, distribuirati, ponovo objavljivati, preuzimati, mijenjati, prikazivati, objavljivati ili prenositi ni u kojem obliku i ni na koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na, elektronički način, mehanički način, fotokopiranjem, snimanjem ili na neki drugi način, bez našeg izričitog prethodnog pisanog dopuštenja.

U mjeri u kojoj je to potrebno u skladu sa zakonom ovime se daje dopuštenje za zakonito pristupanje ovom web mjestu i zakonito korištenje ovog web mjesta i/ili informacija, materijala i/ili usluga koje su dostupne na web mjestu, kao i za prikazivanje, preuzimanje, arhiviranje i ispisivanje dijelova ovog web mjesta samo za osobnu upotrebu, pod uvjetom da materijale ne mijenjate i da zadržavate sve obavijesti o autorskim pravima i o ostalim oblicima vlasništva koje su sadržane u materijalima. Ovo dopuštenje automatski prestaje biti važeće ako prekršite bilo koji od ovih Uvjeta korištenja. Po siteku dopuštenja, morate odmah uništiti sve preuzete, arhivirane ili ispisane materijale.

ZAŠTIĆENI ZNAKOVI

Ime Dechra i pripadajući logotip, svi nazivi proizvoda, sva zaglavlja stranica, sve prilagođene grafike, sve ikone dugmadi, svi zaštićeni znakovi, znakovi usluga i logotipi koji se pojavljuju na ovom web mjestu zaštićeni su znakovi Dechre (bilo registrirani ili neregistrirani) („Znakovi“), osim ako nije drugačije navedeno. Svi ostali zaštićeni znakovi, nazivi proizvoda, nazivi tvrtki, logotipi i zaštićeni znakovi koji se spominju, prikazuju, navode ili nekako drugačije naznačuju na web mjestu, vlasništvo su njihovih vlasnika. Ovime se slažete da ni na koji način nećete prikazivati niti upotrebljavati Znakove bez prethodnog pisanog dopuštenja. Također se slažete da nećete prikazivati niti upotrebljavati zaštićene znakove, nazive proizvoda, nazive tvrtki, logotipe, znakove usluga i/ili zaštićene komercijalne izglede proizvoda drugih vlasnika bez prethodnog pisanog dopuštenja tih vlasnika. Upotreba ili zloupotreba Znakova ili drugih zaštićenih znakova, naziva proizvoda, naziva tvrtki, logotipa, znakova usluga i/ili zaštićenih komercijalnih izgleda proizvoda ili bilo kojih drugih materijala koji se nalaze na ovom web mjestu izričito je zabranjeno, osim kao što je dopušteno ovdje.

IZJAVA O POVEZNICAMA

Ovo web mjesto može sadržavati poveznice na web mjesta koja održavaju nepovezane tvrtke i osobe. Poveznica na neko drugo web mjesto ne znači da Dechra odobrava, podržava ili prihvaća bilo kakvu odgovornost za to web mjesto, njegov sadržaj ili upotrebu, odnosno korištenje proizvoda i usluga koji su dostupni putem tog web mjesta.

Nismo odgovorni za radnje, sadržaj, točnost, izražena mišljenja, pravila zašite privatnosti, proizvode ili usluge koji su dostupni putem navedenih poveznica ili stavljeni na raspolaganje putem tih resursa ili se pojavljuju na takvim web mjestima, kao ni za ikakvu odštetu ili gubitke koji su, izravno ili neizravno, prouzročeni ili navodno prouzročeni vašim korištenjem ili oslanjanjem na sadržaj tih web mjesta.

Ne istražujemo, ne pratimo i ne provjeravamo točnost niti potpunost takvih web mjesta, kao ni njihovu usklađenost s važećim zakonima i propisima. Ne dajemo nikakve izjave ni jamstva bilo koje vrste, eksplicitna ni implicitna, o drugim web mjestima kojima možete pristupiti putem ovog Web mjesta, kao i ni o njihovim sadržajima ili proizvodima i/ili uslugama koji su dostupni putem takvih web mjesta. Ako odlučite napustiti naše web mjesto i pristupiti ovim drugim web mjestima, to činite na vlastitu odgovornost. Tijekom posjeta navedenim web mjestima na vas se primjenjuju sva pravila, politike (uključujući i pravila o zaštiti privatnosti) i operativni postupci tih web mjesta.

POVEZNICE S DRUGIH WEB MJESTA

Zabranjuje se stvaranje bilo kakve poveznice na ovo web mjesto bez našeg pisanog dopuštenja. Bez obzira na odobrenje poveznice na ovo web mjesto, zabranjeno je stvaranje poveznice na bilo koju stranicu osim na početnu stranicu Dechre. Osobe koje omogućuju pristup ovom web mjestu putem poveznice koja se nalazi na drugom web mjestu isključivo su odgovorne za sadržaj, točnost, izražena mišljenja, pravila zaštite privatnosti, proizvode ili usluge koji su dostupni na, ili putem, izvornog web mjesta, kao i za bilo kakva jamstva ili dojmove u vezi s takvim subjektom.

Dopuštenje stvaranja poveznice na ovo web mjesto dajemo bez preuzimanja bilo kakve odgovornosti u vezi s takvom poveznicom i ovime se odričemo bilo kakve takve odgovornosti. Zadržavamo pravo povlačenja bilo kojeg dopuštenja za stvaranje poveznice na ovo web mjesto u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga.

Osobe koje omogućuju pristup ovom web mjestu ili daju informacije koje se odnose na ovo web mjesto, putem poveznice ili na neki drugi način, odgovorne su za upoznavanje osoba koje ostvaruju takav pristup ili primaju takve informacije s ovim Uvjetima korištenja. Ne snosimo nikakvu odgovornost u slučaju da se navedeno ne ostvari.

SUGLASNOST U VEZI SA ZAŠTITOM PODATAKA

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja, prihvaćate i uvjete naše Izjave o zaštiti privatnosti i Pravila o kolačićima.

Svaka komunikacija ili materijal koji objavite ili nam prenesete putem Interneta neće se smatrati tajnim niti vlasnički zaštićenim. Prijenosom bilo kakvih osobnih podataka, dajete nam izričito odobrenje za širenje i/ili korištenje takvih podataka u bilo koju zakonitu svrhu.

Izričito je zabranjeno slanje ili prenošenje bilo kakvog nezakonitog, prijetećeg, pogrdnog, klevetničkog, opscenog, pornografskog ili prostog materijala ili bilo kojeg materijala koji bi mogao predstavljati ili poticati ponašanje koje se smatra kaznenim djelom ili kršenjem bilo kojeg zakona.

Zadržavamo pravo nadzora nad svim komunikacijama koje se odvijaju s nama putem pošte, glasovnih usluga, faksa, e-pošte ili bilo kojeg drugog oblika prijenosa, u svrhu kontrole kvalitete, sigurnosti i drugih poslovnih potreba.

Bez obzira na gore navedeno, svi osobni podaci koje nam otkrijete vezano za korištenje ovog web mjesta obradit će se u skladu s našom Izjavom o zaštiti privatnosti.

NEPRUŽANJE JAMSTVA

NE DAJEMO NIKAKVE IZJAVE NI JAMSTVA U VEZI S OVIM WEB MJESTOM ILI NJEGOVIM SADRŽAJEM KOJI SE PRUŽAJU „TAKVI KAKVI JESU”. ODRIČEMO SE SVIH JAMSTAVA, EKSPLICITNIH ILI IMPLICITNIH, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IMPLICITNA JAMSTVA NASLOVA, NEPOVREDIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU, KVALITETE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, U VEZI S OVIM WEB MJESTOM I BILO KOJIM WEB MJESTOM S KOJIM JE POVEZANO. TAKOĐER NE DAJEMO NIKAKVE IZJAVE NI JAMSTVA U VEZI S TIM JESU LI INFORMACIJE DOSTUPNE PUTEM OVOG WEB-MJESTA, ILI BILO KOJEG POVEZANOG WEB MJESTA, TOČNE, POTPUNE ILI AŽURIRANE. SLAŽETE SE DA NAŠI VLASNICI, SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENICI I DRUGI PREDSTAVNICI OSTVARUJU KORIST OD OVE ODREDBE.

Vaša je odgovornost procijeniti (ili zatražiti savjet struke o istom) točnost i potpunost svih informacija, izjava, mišljenja i drugih materijala na ovom web mjestu ili bilo kojem web mjestu s kojim je povezano.

Ove odredbe ne utječu na vaša zakonska prava kao potrošača, ako ona postoje, i njima ne nastojimo isključiti niti ograničiti odgovornost za lažna jamstva.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

U najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj važećim zakonima, mi, u ime naših zaposlenika i volontera, nismo odgovorni ni za kakve gubitke i troškove, bilo koje prirode i načina nastanka, uključujući, bez ograničenja, sve izravne, neizravne, posebne, kaznene ili posljedične odštete, nemogućnost korištenja, gubitak podataka, gubitak uzrokovan virusom, gubitak prihoda ili dobiti, gubitak ili oštećenje imovine, potraživanja treće strane ili druge gubitke bilo koje vrste i svojstva, čak i ako smo dobili upozorenje o mogućnosti takve štete ili gubitka koji proizlaze iz ili u vezi s korištenjem ovog web mjesta ili bilo kojeg web mjesta s kojima je ono povezano. Vi preuzimate potpunu odgovornost za uspostavljanje svih postupaka za izradu sigurnosnih kopija podataka i zaštitu od virusa koje smatrate potrebnim. Cijene i raspoloživost informacija, materijala, proizvoda i/ili usluga podliježu promjeni bez prethodne najave.

U najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj važećim zakonima, mi, u ime naših zaposlenika i volontera, nismo odgovorni ni za kakve gubitke i troškove, bilo koje prirode i načina nastanka, uključujući, bez ograničenja, sve izravne, neizravne, posebne, kaznene ili posljedične odštete, nemogućnost korištenja, gubitak podataka, gubitak uzrokovan virusom, gubitak prihoda ili dobiti, gubitak ili oštećenje imovine, potraživanja treće strane ili druge gubitke bilo koje vrste i svojstva, čak i ako smo dobili upozorenje o mogućnosti takve štete ili gubitka koji proizlaze iz ili u vezi s korištenjem ovog web mjesta ili bilo kojeg web mjesta s kojima je ono povezano. Vi preuzimate potpunu odgovornost za uspostavljanje svih postupaka za izradu sigurnosnih kopija podataka i zaštitu od virusa koje smatrate potrebnim. Cijene i raspoloživost informacija, materijala, proizvoda i/ili usluga podliježu promjeni bez prethodne najave.

ODŠTETA I OSLOBOĐENJE OD OBVEZE

Ovime ste suglasni nadoknaditi nam štetu, osloboditi od obveze i odgovornosti nas i naše službenike, direktore, agente, predstavnike i zaposlenike, u vezi s bilo kojim potraživanjem, odgovornosti, gubitkom, troškom ili zahtjevom, uključujući pravne troškove, u vezi s vašim kršenjem ovih Uvjeta korištenja ili vašim pristupanjem ovom web mjestu ili vašim korištenjem ovog web mjesta ili bilo koje informacije, materijala, proizvoda ili usluge koji su dostupni putem ovog web mjesta.

IZMJENE I PREKID RADA

Ovime zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku i povremeno mijenjati, uređivati, brisati, obustaviti ili prekinuti, bilo privremeno ili trajno, rad ovog web mjesta (ili nekog njegovog dijela) i/ili pružanje informacija, materijala, proizvoda i/ili usluga koji su dostupni putem ovog web mjesta (ili bilo kojeg njegovog dijela), sa ili bez prethodne obavijesti. Ovime se slažete da ne snosimo nikakvu odgovornost prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za sve takve promjene, uređivanja, brisanja, obustave ili prekide rada ovog web mjesta.

CJELOKUPNOST SPORAZUMA

Ovi Uvjeti korištenja sadrže cjelokupni sporazum između vas i nas u vezi s ovim web mjestom i nijednu stranu koja sudjeluje u ovom sporazumu neće obvezivati nikakva jamstva, izjave, usmeni ili pisani poticaji na djelovanje, koji nisu ovdje navedeni. Ako nadležni sud proglasi nevažećim bilo koji dio ovih Uvjeta korištenja, iz bilo kojeg razloga, takva odluka neće utjecati na valjanost bilo kojeg preostalog dijela, a taj preostali dio ostaje na punoj snazi i učinku kao da je nevažeći dio ovih Uvjeta korištenja uklonjen. Neprovođenje bilo koje odredbe ovih Uvjeta korištenja ne smatra se odricanjem od takve odredbe niti od prava provođenja takve odredbe.

PRAVO I NADLEŽNOST

Ovi Uvjeti korištenja spadaju pod nadležnost engleskog zakona i ovim se web mjestom upravlja iz Engleske. Pristupanje ovom web mjestu ili korištenje ovog web mjesta ili informacija, materijala, proizvoda i/ili usluga na ovom web mjestu u nekim zemljama ili državama možda su zakonom zabranjeni. Vi ste odgovorni za poštivanje svih važećih zakona zemlje iz koje pristupate ovom web mjestu. Ne dajemo nikakve izjave ni jamstva da su informacije sadržane ovdje prikladne ili raspoložive za korištenje iz bilo koje lokacije.

Slažete se da sudovi u Engleskoj i Walesu imaju isključivu nadležnost za rješavanje bilo kojeg spora ili potraživanja, bilo kakve prirode, koji proizlaze iz ili se odnose na korištenje ovog web mjesta, te da takav spor ili potraživanje podliježu nadležnosti zakona Engleske i Walesa. Međutim, zadržavamo pravo pokretanja sudskog postupka u bilo kojoj nadležnosti u kojoj smatramo da se sporazum krši ili u kojoj je počelo kršenje odredbi ovog sporazuma.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate pitanja u vezi ovih Uvjeta korištenja ili bilo kojeg drugog pitanja, možete nas kontaktirati pisanim putem na adresu Sansaw Business Park, Hadnall, Shrewsbury, Shropshire, SY4 4AS, ili e-poštom na info.uk@dechra.com.

Copyright 2022 Porus GmbH All rights reserved Uvjeti korištenja Izjava o zaštiti privatnosti