Integritetspolicy

Denna webbplats (“webbplats”) drivs av Dechra Veterinary Products Limited (“Dechra”).

I denna integritetyspolicy avser termerna “Dechra”, “vi”, “oss” och “vår” företaget som helhet, vilket inkluderar både dotterbolag, avdelningar, filialer och företag som står under kontroll av företaget som helhet.

I denna integritetyspolicy avser termerna “du”, “din” och “dina” alla användare av denna webbplats.

VIKTIGT: GENOM ATT SKICKA PERSONUPPGIFTER MANUELLT ELLER I ELEKTRONISK FORM TILL OSS OCH/ELLER GENOM ATT ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS GER DU DITT SAMTYCKE TILL ATT ALLA PERSONUPPGIFTER SOM DU SKICKAR FÅR BEHANDLAS AV OSS PÅ DET SÄTT OCH FÖR DE SYFTEN SOM BESKRIVS NEDAN.

OMFATTNING AV INTEGRITETSPOLICY

Vi har åtagit oss att ta hand om integriteten och sekretessen för den information som vi fått av dig. Denna integritetspolicy beskriver vår nuvarande policy och praxis när det gäller personuppgifter som samlas in av oss direkt från dig och/eller via webbplatsen i den utsträckning som sådana personuppgifter skyddas av tillämpliga europeiska dataskyddslagar. Termen ”Personuppgifter” avser personligt identifierbar information om dig, såsom ditt namn, arbetsbeskrivning, hälsorelaterade uppgifter, födelsedatum, e-postadress eller postadress.

ANMÄLAN OM ÄNDRINGAR AV DENNA POLICY

Vi förbättrar ständigt våra kommunikationsmetoder och lägger till nya funktioner och egenskaper till denna webbplats och våra befintliga tjänster. På grund av dessa fortlöpande förändringar, lagändringar och förändringar i teknik, kommer vår datapraxis att ändras från tid till annan. Om och när vår datapraxis ändras, kommer vi att meddela dig om ändringarna via denna sida. Vi uppmuntrar dig att kontrollera denna sida ofta.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER, INKLUSIVE E-POSTADRESSER

Du kan välja att använda våra tjänster och lösningar eller få ytterligare information från oss. När du använder våra tjänster och lösningar eller begär ytterligare information, begär vi personlig information om dig som t.ex. ditt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och betalningsuppgifter. Vi kan också begära demografisk information som gör det möjligt att ge personlig service till dig. De uppgifter du lämnar lagras antingen manuellt eller elektroniskt i våra databaser. Vi kompletterar ibland uppgifterna som du lämnar med uppgifter som tas emot från tredje parter. Om vi till exempel mottar ett felaktigt postnummer, kan vi använda programvara från en tredje part för att rätta till detta.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla begäran från dig och vi kommer endast att begära data som är adekvata, relevanta och inte överflödiga för dessa ändamål. Då vi skickar dig information för något ändamål, kan det skickas via e-post eller post. När vi ber dig om personuppgifter kan dessa användas till följande:

Vi kan komma att kontakta dig för att informera dig om våra nya tjänster;

Vi kan skicka dig regelbundna uppdateringar om frågor som vi tror kommer att vara av intresse för dig;

Vi kan skicka dig begärd information om våra tjänster;

Vi kan använda dina personuppgifter för marknadsföring och marknadsundersökningar;

AVSLUTA PRENUMERATION

Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med våra produkter och tjänster. Om du ändå inte vill få e-post från oss och vill bli borttagen från vår elektroniska sändlista, e-posta oss på adressen nedan och ange ”Avsluta prenumeration” i ämnesfältet.

Om du även vill bli borttagen från vår postdatabas, e-posta oss på adressen nedan och ange ”Avsluta prenumeration” i ämnefältet eller skriv till oss på adressen som anges nedan.

COOKIES

Vår webbplats använder cookies för att skilja mellan dig och andra användare av vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats och gör även att vi kan förbättra vår webbplats. Detaljerad information om de cookies som vi använder, och för vilka ändamål vi använder dem, finns i vår cookiepolicy.

ANONYMA UPPGIFTER SOM SAMLAS IN GENOM DENNA WEBBPLATS

Vår webbplats innehåller hyperlänkar till andra sidor på vår webbplats. Vi kan använda cookies för att spåra hur ofta dessa länkar används och vilka sidor på vår webbplats våra besökare väljer att titta på. Dessa cookies identifierar inte dig personligen utan möjliggör enbart sammanställning av statistik om användningen av dessa hyperlänkar.

UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi delar, säljer eller distribuerar inte dina personuppgifter med icke-närstående tredje parter, om inte annat föreskrivs i denna integritetspolicy och vid dessa begränsade omständigheter:

För att förse dig med den information eller de tjänster och lösningar som du har begärt, kan personuppgifter ibland komma att överföras eller delas med andra företag inom vår koncern, med tredje parter som bedriver verksamhet för oss för vidare bearbetning i enlighet med de ändamål för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in eller för ändamål som du senare har godkänt. Till exempel kan ibland en tredje part få tillgång till dina personuppgifter för att stödja vår informationsteknik eller för att hantera utskick för vår räkning.
Vi kommer att spara dina kontaktuppgifter i vår databas och kan från tid till annan skicka dig information via e-post eller post för att göra dig medveten om våra andra liknande produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill få e-post eller post från oss för dessa ändamål, vänligen meddela oss genom att följa instruktionerna för avslutande av prenumeration som beskrivs ovan.
Där du har samtyckt, kan vi också dela dina personuppgifter med andra företag inom vår koncern eller lämna ut dina personuppgifter till andra företag som kan kontakta dig gällande produkter eller tjänster som kan intressera dig.
Vi kan dela, överföra eller lämna ut uppgifter ur våra databaser och serverloggar för att uppfylla ett rättsligt krav, för rättskipningen, för att interagera med bedrägeribekämpningsdatabaser, för att skydda dina grundläggande intressen, för att skydda säkerheten eller integriteten av våra databaser eller denna webbplats, för att vidta försiktighetsåtgärder mot rättsligt ansvar, eller i händelse av vår försäljning, sammanslagning, omorganisation, upplösning eller liknande händelse.
Vi kan dela din information med analytiska- och sökmotorleverantörer vilka hjälper oss att förbättra och optimera vår webbplats. Se vår cookiepolicy.

I förekommande fall kräver vi innan vi lämnar ut personuppgifter till en tredje part, genom avtal, att den tredje parten har vidtagit tillräckliga försiktighetsåtgärder för att skydda dessa uppgifter och att gällande lagstiftning följs.

ÅTKOMST TILL UPPGIFTER SAMT KORRIGERINGAR

Om vi mottar en skriftlig begäran från dig och tillräckligt med information för att vi ska kunna identifiera dina personuppgifter, kommer vi, eventuellt mot en liten avgift, att lämna ut de personuppgifter vi har om dig, till dig. Vi kommer också att korrigera, ändra eller ta bort personuppgifter som är felaktiga och meddela eventuella tredje parter om ändringarna. Du kan uppdatera information som du har gett till oss genom att kontakta oss på de adresser som anges nedan.

Begäran om att ta bort personuppgifter omfattas av gällande rättslig och etisk rapportering eller skyldigheter vi har att lagra vissa dokument en viss tid.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Denna webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbplatser som inte drivs av oss. Dessa hyperlänkar är till för din referens och bekvämlighet och innebär inte något godkännande av verksamheten hos dessa tredje parters webbplatser eller något samarbete med deras operatörer. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser och ansvarar inte för deras uppgifter eller integritetspolicyer. Vi uppmanar dig att granska alla integritetspolicyer som publiceras på de webbplatser du besöker innan du använder webbplatsen eller lämnar några personuppgifter om dig själv.

ÖVERFÖRING AV DATA TILL UTLANDET

Om du besöker denna webbplats från ett annat land än det land där våra servrar ligger (för närvarande Storbritannien), kommer de olika kommunikationerna att leda till överföring av information över internationella gränser.

Genom att besöka denna webbplats och kommunicera elektroniskt med oss, samtycker du till behandling och överföring av data i enlighet med vad som anges i denna integritetspolicy.

TILLÄMPLIG LAG

Denna integritetspolicy är den del av användarvillkoren för vår webbplats .

FEEDBACK

Vi tar gärna emot kommentarer om denna integritetspolicy. Om du har frågor om policyn eller någon del av våra tjänster kan du kontakta oss, genom att e-posta info.se@dechra.com.

Copyright 2022 Porus GmbH All rights reseved Legal Notice Privacy Policy