Porus One ges via munnen. Tillsätt innehållet i en påse (500 mg) till våtfoder och ge det till din katt en gång om dagen.

Om katten bara vill äta torrfoder, blanda Porus One med en liten mängd blöt mat eller godbit, som förhoppningsvis är din katts absoluta favorit. Det är ofta lättare att ge godbiten före det vanliga fodret, när din katt är hungrig.

Riv upp den övre delen av påsen, töm innehållet i maten och blanda ordentligt. 

Porus One kan ges till katter oavsett ålder eller kön.

Indoxylsulfat, parakresylsulfat och andra uremiska gifter är naturliga nedbrytningsprodukter från proteiner i maten, och de utsöndras normalt via kattens njurar.

Eftersom Porus One bidrar till att fånga förstadierna till uremiska gifter i tarmen, är långtidsanvändning en god idé, för att stödja njurfunktionen.

Porus One består av Renaltec. Renaltec har hög kapacitet att adsorbera små molekylära ämnen, såsom förstadierna till uremiska gifter (t.ex. indol, fenol och p-kresol).

Förstadierna till uremiska gifter utsöndras sedan via avföringen, istället för att tas upp i tarmen, metaboliseras i levern och utsöndras via njurarna.

Porus One bryts inte ner av syran i magsäcken, och det absorberas inte heller av tarmarna, eftersom kulorna är för stora, så istället utsöndras de via avföringen.

Porus One tillverkas avsiktligt i form av släta kulor, för att underlätta passagen genom tarmarna, och de har små, molekylstora porer som möjliggör maximal adsorption. Innehållet i den dagliga dospåsen motsvarar ytan på 3 tennisbanor.

Porernas storlek gör att endast mycket små molekyler kan passera igenom och bindas till ytan. Till sådana molekyler hör förstadierna till uremiska gifter, såsom indol, fenol och p-kresol. Kulornas elektriska laddning underlättar bindningen av dessa gifter.

Porerna är för små för att stora molekyler som vitaminer ska fångas upp.

Porus One stannar kvar i tarmen i cirka 12 till 36 timmar, beroende på hur snabb tarmpassagen är.

Porus One kan användas tillsammans med alla typer av foder. Om din katt får torrfoder, hittar du några användbara tips i avsnittet ”Bruksanvisning”. 

När påsen har tömts finns det tyvärr några kulor kvar på påsens insida. Produktvikten i förpackningen tar dock hänsyn till detta och väljs specifikt för att säkerställa att den rekommenderade mängden Renaltec ges. 

Du kan ge Porus One fler gånger om dagen, men det räcker att ge innehållet i en påse tillsammans med kattens dagliga måltider.

Porus One absorberas inte. Om du ger flera dospåsar kan mer av de uremiska förstadierna fångas, men det skadar inte katten. Det är också därför som den rekommenderade dosen är densamma för alla katter, oavsett kroppsvikt..

Om din katt bara vill äta torrfoder, kan du blanda Porus One med en liten smaklig och blöt godbit, till exempel Add One. 

Porus One består av 100 % Renaltec. Renaltec är en kolbaserad ingrediens som selektivt adsorberar förstadier till uremiska gifter. Den sönderdelas inte i magtarmkanalen och utsöndras i oförändrad form via avföringen. Den har en slät rund form, som är skonsam mot tarmluddet och orsakar inte matsmältningsproblem.  Kulorna har porer av en specifik storlek. Porerna leder till ett inre kanalsystem som ökar ytstorleken. De laddade förstadierna till uremiska gifter binds fysikaliskt i detta inre kanalsystem.

Renaltec, ingrediensen i Porus One, består uteslutande av kol. Eftersom kol är ett naturligt förekommande grundämne är riskerna försumbara. Miljöriskerna med förstadierna till uremiska gifter som är bundna till kolet, som indol, p-kresol och fenol, är också försumbara. Alla tre ämnen är naturliga nedbrytningsprodukter, särskilt hos köttätare och hos människor. Alla utsöndrade förstadier till uremiska gifter, som indol, p-kresol och fenol, bryts ned till 100 % på bara några veckor.

Bilden av 3 tennisbanor illustrerar den enorma ytan som finns i så lite Renaltec som 500 mg. En tennisbana är ca 23 m lång och 11 m bred, vilket är knappt 260 m². Tre tennisbanor har en total yta på ca 750 m².

Ytan inuti Renaltec-kulorna är så enormt stor tack vare det inre kanalsystemet.

Den stora adsorptionsytan är dock bara EN av de viktiga egenskaperna hos Renaltec. Lika viktiga egenskaper är den lilla porstorleken på 2 nm, den elektrostatiska laddningen i mikrokanalerna inuti Renaltec-kulorna och den släta ytan som gör att kulorna kan ”rulla” genom magtarmkanalen.

Copyright 2022 Porus GmbH All rights reserved Legal Notice Privacy Policy