Pogoji uporabe spletnega mesta Dechra Pharmaceuticals PLC

SPORAZUM

Za dostop in uporabo tega spletnega mesta ter informacij, gradiv in storitev, ki so na voljo prek tega spletnega mesta, se uporabljajo veljavni zakoni in predpisi ter ti Pogoji uporabe.

Z dostopom do tega spletnega mesta soglašate s temi Pogoji uporabe, ki so pravno zavezujoč sporazum. Če se z njimi ne strinjate, zapustite to spletno mesto.

Te pogoje uporabe lahko občasno spremenimo, ne da bi vas o tem posebej obvestili. Zadnji pogoji uporabe bodo objavljeni na spletnem mestu in pred uporabo spletnega mesta bi jih vedno morali pregledati in se prepričati, da razumete trenutne pogoje uporabe, v skladu s katerimi lahko dostopate do tega spletnega mesta. Če prek interneta ne morete dostopiti do pogojev uporabe, vam lahko kopijo najnovejših pogojev uporabe na vašo zahtevo posredujemo prek elektronske pošte.

DOSTOP DO TEGA SPLETNEGA MESTA (ALI NJEGOVEGA DELA) IN UPORABA INFORMACIJ, GRADIV, IZDELKOV ALI STORITEV, KI SO NA VOLJO PREK TEGA SPLETNEGA MESTA (ALI NJEGOVEGA DELA), NISTA NAMENJENA KRŠITVAM VELJAVNE ZAKONODAJE ALI PREDPISOV IN STA V TAKIH PRIMERIH PREPOVEDANA.

STORITVE IN INFORMACIJE

Razen če ni navedeno drugače, je to spletno mesto na voljo samo v informativne namene.

LASTNIŠTVO

Razen če je navedeno drugače, to spletno mesto in njegova oblika, besedilo, vsebina, izbira in razporeditev elementov, organizacija, grafika, oblika, sestava, prevod, digitalne pretvorbe in druge zadeve (»lastniške pravice«), ki se nanašajo na to spletno mesto, varujejo veljavni predpisi o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah in drugi lastnini (kar med drugim vključuje intelektualno lastnino) ter so last podjetja DVP ali pa je gradivo dodano z dovoljenjem lastnika pravic ter varovano v skladu z zakoni o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah. VSE PRAVICE PRIDRŽANE

Prek tega spletnega mesta ne pridobite nobenih lastninskih pravic. Razen če je v tem dokumentu določeno drugače, teh lastninskih pravic ni dovoljeno uporabljati, kopirati, reproducirati, distribuirati, ponovno izdajati, prenašati, spreminjati, prikazovati, objavljati ali prenašati v nobeni obliki ali z nobenimi sredstvi. Med drugim brez našega predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja ni dovoljeno elektronsko prenašanje, mehansko prenašanje, fotokopiranje, snemanje ali drugo.

V skladu z zakonom je dovoljenje odobreno v obsegu, ki omogoča dostop in uporabo tega spletnega mesta in/ali informacij ter gradiv in/ali storitev, ki so na njem na voljo za prikaz, prenos, arhiviranje in tiskanje. Do delov tega spletnega mesta je dostop dovoljen samo za osebno uporabo, pod pogojem, da ne spreminjate gradiv in ohranite vse avtorske pravice in druga obvestila o lastništvu v gradivih. To dovoljenje je samodejno preklicano, če prekršite pogoje uporabe. Ob preklicu morate takoj uničiti vsa prenesena, arhivirana in natisnjena gradiva.

BLAGOVNE ZNAMKE

Ime podjetja DVP in njegov logotip, vsa imena izdelkov, naslovi strani, grafika po meri, ikone gumbov, blagovne znamke, storitvene blagovne znamke in logotipi, ki se pojavljajo na tem spletnem mestu, razen če je navedeno drugače, so blagovne znamke (bodisi registrirane ali neregistrirane) podjetja DVP (»blagovne znamke«). Vse druge blagovne znamke, imena izdelkov, imena podjetij, logotipi in blagovne znamke, ki so omenjeni, objavljeni, citirani ali kako drugače navedeni na tem spletnem mestu, so last njihovih lastnikov. Soglašate, da jih brez predhodnega pisnega dovoljenja ne boste prikazovali ali uporabljali. Strinjate se, da ne boste prikazovali ali uporabljali blagovnih znamk, imen izdelkov, imen podjetij, logotipov, storitvenih znamk in/ali prodajne podobe drugih lastnikov, brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnikov. Uporaba ali zloraba znamk ali drugih blagovnih znamk, imen izdelkov, imen podjetij, logotipov, storitvenih znamk in/ali prodajne podobe ali drugih gradiv s tega spletnega mesta, razen če je tukaj dovoljeno, je izrecno prepovedana.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI GLEDE HIPERPOVEZAV

To spletno mesto lahko vsebuje spletne povezave na spletna mesta, ki jih vzdržujejo nepovezana podjetja in osebe. Spletna povezava na drugo spletno mesto ne pomeni, da se podjetje DVP strinja, spodbuja uporabo ali sprejema kakršno koli odgovornost za to spletno mesto, njegovo vsebino ali uporabo izdelkov in storitev, ki so na takšnem spletnem mestu na voljo.

Nismo odgovorni za dejanja, vsebino, točnost, izražena mnenja, pravilnike o zasebnosti, izdelke ali storitve, ki so na voljo prek teh spletnih povezav ali teh virov ali se pojavljajo na takšnih spletnih mestih, niti za škodo ali izgube, posredne ali neposredne, ki jih je povzročila ali bi jih naj povzročila uporaba ali zanašanje na takšna spletna mesta.

Teh spletnih mest ne preiskujemo, nadzorujemo in ne preverjamo njihove točnosti, celovitosti ali skladnosti z veljavno zakonodajo in predpisi. Ničesar ne posredujemo ali ne dajemo kakršnih koli jamstev, izraženih ali domnevnih ali druge vrste izjav za druga spletna mesta, do katerih lahko dostopate preko tega spletnega mesta, za njihovo vsebino ali izdelke in/ali storitve, ki so preko teh spletnih mest na voljo. Če se odločite zapustiti naše spletno mesto in dostopati do teh spletnih mest, to počnete na lastno odgovornost. Vsa pravila, pravilniki (vključno s pravilnikom o zasebnosti) in postopki delovanja teh spletnih mest, veljajo za vas, ko se nahajate na njih.

SPLETNE POVEZAVE Z DRUGIH SPLETNIH MEST

Vse spletne povezave na to spletno mesto so prepovedane brez našega pisnega dovoljenja. Ne glede na dovoljenje za povezavo na to spletno mesto, je povezava na stran, ki ni začetna stran podjetja DVP, prepovedana. Osebe, ki ponujajo dostop do tega spletnega mesta prek spletne povezave z drugega spletnega mesta, so v celoti odgovorne za vsebino, točnost, izražena mnenja, pravilnike o zasebnosti, izdelke in storitve izvirnih spletnih mest ali tiste, ki so prek njih na voljo, in za vse trditve ali vtise, ki jih je zadevna pravna oseba ustvarila.

Naše dovoljenje za povezavo do tega spletnega mesta je podano brez prevzemanja odgovornosti v povezavi s temi povezavami in s tem se tej odgovornosti odpovedujemo. Pridržujemo si pravico do preklica dovoljenja za povezavo na to spletno mesto kadar koli in iz kakršnega koli razloga.

Vsakdo, ki zagotavlja dostop do tega spletnega mesta ali informacij, ki se nanj nanašajo, bodisi s spletno povezavo ali drugače, je odgovoren za napotitev osebe, ki prejme tak dostop ali informacije, na te pogoje uporabe. Če tega ne stori, ne nosimo nobene odgovornosti za to.

SOGLASJE ZA VAROVANJE PODATKOV

S strinjanjem s temi Pogoji uporabe se strinjate s pogoji našega Pravilnika o zasebnosti. in Pravilnik o piškotkih.

Vsa komunikacija ali gradiva, ki jih objavite ali nam jih posredujete prek interneta, so in bodo obravnavana kot nezaupna in nelastniška. Pri prenosu kakršnih koli osebnih informacij nam izrecno dajete dovoljenje za posredovanje in/ali uporabo teh informacij za vse zakonite namene.

Objava in prenos kakršnega koli nezakonitega, grozilnega, klevetniškega, obscenega, pornografskega ali profanega gradiva ali drugega gradiva, ki bi lahko predstavljalo ali spodbujalo vedenje, ki bi veljalo za kaznivo dejanje ali kršenje katerega koli zakona, sta strogo prepovedana.

Pridržujemo si pravico do nadzora vaše komunikacije z nami bodisi preko pošte, govora, faksa, e-pošte ali druge oblike prenosa za namene nadzora kakovosti, varnosti in drugih poslovnih potreb.

Ne glede na našteto bomo z vsemi osebnimi podatki, ki ste nam jih posredovali prek tega spletnega mesta, ravnali v skladu z našim pravilnikom o zasebnosti.

BREZ JAMSTEV

V POVEZAVI S TEM SPLETNIM MESTOM ALI NJEGOVO VSEBINO NE DAJEMO IZJAV ALI JAMSTEV; NAMENJENO JE UPORABI V VIDENI OBLIKI. ZAVRAČAMO VSA JAMSTVA, IZRECNA ALI DOMNEVNA, VKLJUČUJOČ MED DRUGIM DOMNEVNA JAMSTVA ZA NAZIV, NEKRŠITEV, PRIMERNOST ZA PRODAJO, KAKOVOST IN PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN, Z UPOŠTEVANJEM TEGA SPLETNEGA MESTA IN VSEH SPLETNIH MEST, S KATERIMI JE POVEZANO. PRAV TAKO NE DAJEMO IZJAV ALI JAMSTEV ZA TO, ALI SO INFORMACIJE, DO KATERIH JE MOGOČE DOSTOPITI PREKO TEGA SPLETNEGA MESTA ALI DRUGIH SPLETNIM MEST, S KATERIMI JE POVEZANO, TOČNE, CELOVITE ALI AKTUALNE. SOGLAŠATE, DA JE TO DOLOČILO V KORIST NAŠIH LASTNIKOV, USLUŽBENCEV, DIREKTORJEV, ZAPOSLENIH IN DRUGIH PREDSTAVNIKOV.

Sami ste odgovorni za oceno (ali strokovni nasvet glede) točnosti in celovitosti vseh informacij, izjav, mnenj ali drugih gradiv na tem spletnem mestu ali vseh spletnih mestih, s katerimi je povezano.

Ta določila ne vplivajo na vaše zakonsko zagotovljene pravice, ki jih imate kot potrošnik, in naš namen ni izločiti ali omejiti odgovornosti za goljufivo zavajanje.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Do največjega obsega, ki ga dovoljujejo veljavni zakoni, v imenu naših zaposlenih in prostovoljcev izključujemo odgovornost za vso škodo ali stroške kakršne koli narave in nastale iz kakršnih koli vzrokov, vključujoč med drugim vsako neposredno, posredno, posebno, kazensko ali posledično škodo, izgubo uporabe, izgubo podatkov, izgubo, ki jo povzroči virus, izgubo dohodka ali dobička, izgubo ali škodo na lastnini, zahtevke tretjih oseb ali druge izgube vseh vrst ali narave, tudi če smo bili opozorjeni na možnost takšnih škod ali izgub, ki izhajajo iz ali so v povezavi z uporabo tega spletnega mesta ali drugih spletnih mest, s katerimi je povezano. Vi prevzemate celotno odgovornost za vzpostavitev postopkov za ustvarjanje rezervnih kopij podatkov in preverjanje virusov, kot se vam zdi potrebno. Cene in razpoložljivost informacij, gradiv, izdelkov in/ali storitev se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila.

ODŠKODNINA IN ODSTOP

Soglašate, da nam boste povrnili škodo in zavarovali pred odškodninsko odgovornostjo nas, naše uslužbence, direktorje, agente, predstavnike in zaposlene v povezavi z vsemi zahtevki, odgovornostmi, izgubami, stroški ali zahtevami, vključno s sodnimi stroški, ki se nanašajo na kršitev teh pogojev uporabe ali vaš dostop do ali uporabo tega spletnega mesta ali katerih koli informacij, gradiva, izdelkov ali storitev, ki so na voljo prek tega spletnega mesta.

SPREMEMBE IN PREKINITEV

Pridržujemo si pravico, da kadar koli in občasno spremenimo, uredimo, izbrišemo, ukinemo ali prekinemo obstoj, začasno ali stalno, tega spletnega mesta (ali njegovega dela) in/ali informacij, gradiva, izdelkov in/ali storitev, ki so na voljo prek tega spletnega mesta (ali njegovega dela) z obvestilom ali brez njega. Soglašate, da nismo ne vam ne tretji osebi odgovorni zaradi takšne spremembe, urejanja, izbrisa, ukinitve ali prekinitve obstoja tega spletnega mesta.

CELOVITOST DOGOVORA

Ti pogoji uporabe vsebujejo celovit dogovor med vami in nami, kar zadeva to spletno mesto, in nobene strani tega dogovora ne zavezujejo navedbe, izjave, spodbude, ustne ali pisne, ki niso njegov del. Če bi pristojno sodišče kateri koli del teh pogojev uporabe iz katerega koli razloga razglasilo za neveljaven, taka odločitev ne vpliva na veljavnost preostalih delov, ki ostanejo v celoti veljavni, kot če bi bil neveljavni del odstranjen. Če ne izvajamo določb teh pogojev uporabe, to ne pomeni, da te določbe ne veljajo ali da do njihovega izvajanja nismo upravičeni.

ZAKONODAJA IN SODNA PRISTOJNOST

Ti pogoji uporabe so pripravljeni v skladu z angleško zakonodajo, spletno mesto pa upravljamo iz Anglije. Dostop do ali uporabo spletnega mesta ali informacij, gradiv, izdelkov in/ali storitev s tega spletnega mesta lahko v določenih državah ali sodnih pristojnostih prepoveduje zakon. Sami ste odgovorni za spoštovanje veljavnih zakonov v državi, iz katere dostopate do tega spletnega mesta. Ne zagotavljamo, da so tukaj navedene informacije primerne ali na voljo za uporabo na vseh lokacijah.

Soglašate z izključno pristojnostjo sodišč Anglije in Walesa za reševanje sporov ali zahtevkov, ne glede na njihovo naravo ali povezavo z uporabo tega spletnega mesta in da se pri reševanju sporov ali zahtevkov uporablja zakonodaja Anglije in Walesa. Kljub temu si pridržujemo pravico, da pravne postopke sprožimo v sodni pristojnosti, v kateri je prišlo do kršitve ali traja kršitev tega dogovora.

KONTAKTIRAJTE NAS

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s temi Pogoji uporabe ali katerokoli drugo zadevo, nas lahko kontaktirate tako, da nam pišete na naslov Sansaw Business Park, Hadnall, Shrewsbury, Shropshire, SY4 4AS  ali nam pošljete vprašanje na info.uk@dechra.com.

© Avtorske pravice 2014 DVP - vse pravice pridržane. Brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja DVP je prepovedano kopiranje tega spletnega mesta v celoti ali enem delu, ne glede na obliko ali medij.

Copyright 2022 Porus GmbH All rights reserved Legal Notice Privacy Policy