Tietosuojakäytäntö

Dechra Pharmaceuticals PLC:n ja sen tytäryhtiöiden verkkosivustoja (”verkkosivusto”) hallinnoi Dechra Pharmaceuticals PLC, Englannissa ja Walesissa toimiva yhtiö, jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa 24 Cheshire Avenue Cheshire Business Park, Lostock Gralam, Northwich CW9 7UA. EU:n tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) mukaisena rekisterinpitäjänä toimii Dechra. 

Tässä Tietosuojakäytännössä termeillä ”Dechra”, ”me”, ”meitä” ja ”meidän” tarkoitetaan Dechra Pharmaceuticals PLC:tä, joka käsittää Dechra Pharmaceuticals PLC:n tytäryhtiöt, liiketoimintayksiköt, sivuliikkeet tai koko yrityksen hallinnassa olevat yhtiöt. Tässä Tietosuojakäytännössä (”Tietosuojakäytäntö”) termeillä ”sinä” ja ”sinun” tarkoitetaan henkilöitä, jotka toimivat vuorovaikutuksessa ja/tai harjoittavat liiketoimintaa kanssamme.  Mikäli sinulla on kysyttävää tähän Tietosuojakäytäntöön liittyen, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen DataProtection@dechra.com tai soittamalla numeroon +44 1606 814730. 

TÄRKEÄÄ: KUN VÄLITÄT HENKILÖTIETOJASI MEILLE JOKO MANUAALISESTI TAI SÄHKÖISESTI JA/TAI KUN KÄYTÄT VERKKOSIVUSTOA, SUOSTUT SIIHEN, ETTÄ VOIMME KÄSITELLÄ KAIKKIA VÄLITTÄMIÄSI HENKILÖTIETOJA SEURAAVASSA KUVATULLA TAVALLA JA KUVATTUIHIN TARKOITUKSIIN.

TIETOSUOJAN SOVELTAMISALA

Dechra on sitoutunut toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet suojatakseen työntekijöidensä, asiakkaidensa, toimittajiensa ja kaikkien muiden henkilöiden henkilötiedot, käsittelemään niitä luottamuksellisesti ja hallinnoimaan niitä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.    

Ole hyvä ja lue tämä Tietosuojakäytäntö huolellisesti.  Tässä Tietosuojakäytännössä kuvaillaan Dechran nykyiset toimintamenettelyt ja -tavat, jotka koskevat yrityksen suoraan ja/tai verkkosivuston kautta keräämiä henkilötietoja siinä laajuudessa, jossa soveltuvat Euroopan tietosuojalait niitä suojaavat.  Siinä kerrotaan erityisesti, mitä tietoja kerätään, missä tarkoituksissa niitä käytetään, kenelle tietoja luovutetaan ja miten ne on suojattu.

Tämä Tietosuojakäytäntö soveltuu kaikkiin henkilötietoihin, joita Dechra kerää, käsittelee, käyttää ja tallentaa (lukuun ottamatta henkilötietoja, jotka liittyvät alihankkijoidemme, konsulttiemme ja työntekijöidemme henkilötietoihin, joihin sovelletaan erillistä tietosuojakäytäntöä). Termillä ”Henkilötiedot” tarkoitetaan tietoa, jonka perusteella käyttäjä on tunnistettavissa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, ammattinimike, terveystiedot, syntymäaika, sähköpostiosoite ja postiosoite.

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÄ KOSKEVAT HUOMAUTUKSET TAI MUUTOKSET

Parannamme jatkuvasti viestintämenetelmiämme ja lisäämme tähän verkkosivustoon ja jo olemassa oleviin palveluihimme uusia toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia. Tällaisten jatkuvien muutosten, lakimuutosten ja teknologian muuttuvan luonteen vuoksi tietokäytäntömme muuttuvat aika ajoin.   Suosittelemme, että tarkistat tämän sivun aika ajoin, sillä käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt tämän Tietosuojakäytännön uusimman version.

HENKILÖTIETOJEN, MYÖS SÄHKÖPOSTIOSOITTEIDEN, KERÄÄMINEN

Voit halutessasi käyttää palvelujamme ja ratkaisujamme tai saada meiltä lisätietoa. Kun pyydät meiltä palveluja ja ratkaisuja tai lisätietoja, keräämme henkilötietojasi, kuten nimesi, postiosoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja maksutiedot.  Keräämme henkilötietojasi esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

kun ilmoittaudut tai osallistut tällä verkkosivustolla lueteltuihin tapahtumiin
antaessasi meille luvan lähettää sähköpostiviestejä, ilmoituksia tai muita viestejä.
kun haet työpaikkaa Dechralta.
kun tilaat eläinlääkäriltäsi reseptin, jonka vain Dechra voi toimittaa sääntelevän viranomaisen antaman erityislisenssin perusteella
kun käytät sosiaalisen median palveluita kuten Facebook tai Twitter kommunikoidessasi kanssamme tai
kun lähetät pyynnön asiakaspalveluumme.

Saatamme pyytää käyttäjältä myös taustatietoja voidaksemme tarjota yksilöllisempää palvelua. Käyttäjän antamat tiedot tallennetaan joko manuaalisesti tai sähköisesti Dechran tai sen kolmannen osapuolen toimittajien tietokantoihin (katso alempana kohta ”Tietojen siirto kolmansille osapuolille”).

Täydennämme toisinaan käyttäjän antamia tietoja kolmannelta osapuolelta saaduilla tiedoilla. Jos esimerkiksi saamamme postinumero on virheellinen, saatamme käyttää kolmannen osapuolen ohjelmistoa sen korjaamiseen.

Saatamme toisinaan saada sinua koskevia tietoja kolmansilta osapuolilta, joiden kanssa työskentelemme. Näitä ovat esimerkiksi eläinlääkäriasemat, mainosverkostot, analytiikkapalvelujen tarjoajat, hakutietojen tarjoajat, luottotietolaitokset ja petosten estämiseen erikoistuneet yritykset.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ

Käytämme henkilötietojasi pyyntöihisi vastaamiseen ja pyydämme sinulta vain tällaisiin tarkoituksiin riittäviä, merkityksellisiä ja laajuudeltaan asianmukaisia tietoja. Dechra saattaa pyytää käyttäjän henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

Dechra saattaa toisinaan lähettää tietoa uusista palveluistaan
Dechra saattaa lähettää säännöllisiä päivityksiä aiheista, joiden arvelemme sinua kiinnostavan
Dechra saattaa lähettää pyytämääsi tietoa palveluistaan
Dechra saattaa käyttää henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin ja markkinatutkimuksiin
Dechra saattaa käyttää henkilötietojasi laatiakseen tilastoja asiakkaista, myynneistä, kävijämäärien vaihteluista ja muista sivustoon liittyvistä tiedoista

Dechra luottaa siihen, että annat suostumuksesi niiden käsittelyyn kun luovutat meille henkilötietoja. Dechra lähettää aina mihin tahansa tarkoitukseen tulevat tiedot joko sähköpostitse tai maapostitse. 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS

Säilytämme henkilötietosi kohtuullisen ajan. Jos tällaista aikaa ei voida määritellä, se määritetään seuraavien kriteerien perusteella:

henkilötietojen käyttötarkoitus  
käyttäjän mahdolliset tulevat yhteydenotot tai tiedustelut
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen kuluva aika koskien henkilötietoja tai ajankohta, jona toimittamiemme tietojen, tuotteiden tai palvelujen osalta on esitetty oikeudellisia vaateita
valvontaviranomaisen vaatimus

Oikeus tietojen saantiin ja oikaisemiseen

Dechra luovuttaa käyttäjälle tästä kerätyt henkilötiedot käyttäjän kirjallisesta pyynnöstä ja saatuaan riittävästi tietoa käyttäjän henkilötietojen tunnistamiseksi. Dechra saattaa veloittaa tästä pienen summan. Dechra korjaa, muuttaa tai poistaa mahdollisesti virheelliset henkilötiedot ja välittää tiedot tarvittavista muutoksista mahdollisille kolmansille osapuolille. Käyttäjä voi lähettää Dechralle päivitetyt tietonsa johonkin alla annetuista osoitteista.

Käyttäjällä on myös oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä lähettämällä pyyntö samaan osoitteeseen. Käyttäjällä on oikeus antaa ohjeita siitä, miten hänen henkilötietojaan säilytetään, poistetaan tai luovutetaan kuolemansa jälkeen.

Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi käyttäjällä on oikeus:

tehdä valitus Iso-Britannian Tietosuojavaltuutetun virastoon (ICO), joka on Dechra-yhtymän johtava valvontaviranomainen (www.ico.org.uk)
saada tieto, mistä tiedot ovat peräisin sekä sen, ovatko ne peräisin yleisesti saatavilla olevista yleisistä lähteistä
pyytää tietyissä tilanteissa henkilötietojen käsittelyn rajoittamista
saada tieto henkilötietojen käsittelylle liittyvästä oikeusperusteesta
saada tieto oikeudestaan tietojen siirtoon

Henkilötietojen poistamisvaatimuksissa on huomioitava Dechraan mahdollisesti kohdistuva lakiin tai etiikkaan perustuva velvollisuus raportoida tai säilyttää asiakirjoja.

SÄHKÖPOSTITILAUKSEN LOPETTAMINEN

Dechra säilyttää käyttäjän yhteystiedot tietokannassa ja saattaa ajoittain lähettää tälle sähköpostitse tai maapostitse tietoa muista samankaltaisista tuotteista ja palveluista, joista käyttäjä voi olla kiinnostunut.

Toivomme, että tuotteistamme ja palveluistamme on sinulle hyötyä.  Jos et kuitenkaan halua saada meiltä sähköpostiviestejä vaan haluat poistua sähköpostiviestien postituslistaltamme, ole hyvä ja lähetä meille alla olevaan osoitteeseen sähköpostiviesti, jonka aihekentässä lukee ”Sähköpostitilauksen lopettaminen”.

Jos haluat, että sinut poistetaan Dechran markkinoinnin tietokannasta, lähetä meille alla olevaan osoitteeseen sähköpostiviesti, jonka aihekentässä lukee ”Postituslistalta poistuminen”, tai lähetä meille kirje alla olevaan osoitteeseen.

Tarkempaa tietoa käyttämistämme evästeistä ja niiden käyttötarkoituksista annetaan evästekäytäntöä koskevassa kohdassa.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Siirrämme henkilötietosi Dechra-yhtymän ulkopuolelle ainoastaan ”need to know” -periaatteella silloin, kun sille on laillinen liiketoiminnallinen tarve tai yleinen oikeudellinen perustelu.

Jos tietojen luovutusta vaaditaan laillisen velvollisuuden täyttämiseksi (esimerkiksi valtion viraston, poliisivoimien tai turvallisuuspalvelun vaatimuksesta) tai oikeudenkäynnin yhteydessä, Dechra voi luovuttaa käyttäjän tietoja vain siltä osin, mitä laki vaatii.

Dechra toteuttaa kaikki tarpeelliset sopimukselliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietojasi käsitellään tietoturvallisesti ja käytetään ainoastaan laillisiin, sallittuihin tarkoituksiin. Emme jaa, myy tai jakele käyttäjän henkilötietoja erillisille kolmansille osapuolille, muutoin kuin mitä tässä Tietosuojakäytännössä on mainittu sekä seuraavissa erityistapauksissa:

Voidaksemme tarjota käyttäjän pyytämiä tietoja, tuotteita ja/tai palveluja ja ratkaisuja, henkilötietoja saatetaan toisinaan siirtää tai jakaa jatkokäsittelyä varten muille Dechra-yhtymän yrityksille tai kolmansille osapuolille, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Dechra ei anna valtuutusta näille yrityksille käyttää henkilötietoja, jotka jaamme niiden kanssa muuhun kuin tässä Tietosuojakäytännössä ilmoitettuihin tarkoituksiin, tai lähettää sinulle ei-toivottua sähköpostia. Kolmannella osapuolella voi esimerkiksi toisinaan olla pääsy käyttäjän henkilötietoihin yrityksen tietotekniikan tukena tai postitusten käsittelijänä.  Dechra saattaa jakaa nimiä ja osoitteita postituslistaltaan huolellisesti valituille markkinointikumppaneilleen. Dechra voi myös jakaa aggregoitua tilastollista ja demografista tietoa kolmansille osapuolille. Tietoa on muokattu siten, ettei siitä voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää.
Liiketoimintaa kehittäessämme voimme myydä tai hankkia tytäryhtiöitä tai yrityksiä. Tämä saattaa tarkoittaa Dechra-yhtymän tai sen osan liiketoiminnan uudelleenorganisointia, fuusiota, myyntiä, yhteisyritystä, luovutusta, siirtoa tai muuta toimenpidettä (mukaan lukien mutta kuitenkin näihin rajoittumatta konkurssin tai vastaavan menettelyn yhteydessä). Tässä Tietosuojakäytännössä kuvattuja henkilötietojasi tai muita keräämiämme tietoja saatetaan luovuttaa ja ne voivat olla osa käyttöomaisuutta näiden yrityskauppojen yhteydessä.
Dechra saattaa jakaa, siirtää tai luovuttaa tietokantojensa tai palvelimensa lokikirjan tietoja lain vaatimuksesta, oikeudenkäyttöä varten, valtiovallan vaatimuksen täyttämiseksi missä tahansa maassa jossa toimimme, ollakseen vuorovaikutuksessa petostentorjuntaan liittyvien tietokantojen kanssa, suojellakseen käyttäjälle keskeisiä etuja, suojellakseen Dechra-yhtymän tai työntekijöidemme, edustajien ja sopimuskumppaneidemme laillisia oikeuksia, yksityisyyttä ja turvallisuutta, suojellakseen tietokantojemme tai tämän verkkosivuston turvallisuutta tai eheyttä ja/tai suojautuakseen oikeudelliselta vastuulta varotoimin.
Dechra voi jakaa käyttäjän tietoja sellaisille analytiikka- ja hakukonepalveluiden tarjoajille, jotka auttavat yritystämme parantamaan ja optimoimaan verkkosivustoa. Tutustu Dechran evästekäytäntöön.

TIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE

Jos vierailet tällä verkkosivustolla muusta maasta kuin missä Dechran palvelimet sijaitsevat (tällä hetkellä Isossa-Britanniassa), erilaiset tietoliikenneyhteydet edellyttävät väistämättä tietojensiirtoa kansainvälisten rajojen yli. Kun käyttäjä vierailee tällä verkkosivustolla ja viestii Dechran kanssa, hän antaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn ja siirtoon tässä Tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla. Keräämämme henkilötiedot voidaan siirtää tai tallentaa Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisille yrityksille ja palveluntarjoajille.  Tietoja saattavat käsitellä myös ETA-alueen ulkopuolella toimivat työntekijät, jotka työskentelevät meille tai palveluntarjoajillemme. Tietosuojan taso EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa maissa voi olla heikompi kuin Euroopan talousalueella.   Dechra toteuttaa kaikki tarpeelliset sopimukselliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tietojasi käsitellään tietoturvallisesti ja käytetään ainoastaan laillisiin, sallittuihin tarkoituksiin. Jos tarvitset lisätietoa keinoista, joiden avulla voimme suojata tietosi ulkomailla, voimme saatuamme sinulta pyynnön ja harkintamme mukaan toimittaa jäljennöksen turvatoimista, joilla takaamme siirron turvallisuuden.

ETA-alueen ulkopuolisia vastaanottajia ovat:

ETA-alueen ulkopuoliset palveluntarjoajat (mukaan lukien Yhdysvallat ja Australia) sekä
ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevat Dechra-yhtymän yhtiöt.

Näille siirrettäviä tietoja ovat (soveltuvin osin): 

Nimi, laskutusosoite, toimitusosoite, puhelinnumero, sukupuoli, syntymäaika, sähköpostiosoite, ansioluettelon (CV) sisältämät henkilökohtaiset tiedot

Näiden tietojen siirto EU: n / Euroopan talousalueen ulkopuolelle on suunnattu seuraaviin tarkoituksiin:

voidaksemme tarjota käyttäjän pyytämiä tietoja, tuotteita ja/tai palveluja ja ratkaisuja
noudattaaksemme lain vaatimuksia, oikeudenkäyttöä varten, valtiovallan vaatimuksen täyttämiseksi missä tahansa maassa, jossa toimimme, ollaksemme vuorovaikutuksessa petostentorjuntaan liittyvien tietokantojen kanssa, suojellaksemme käyttäjälle keskeisiä etuja, suojellaksemme Dechra-yhtymän tai työntekijöidemme, edustajien ja sopimuskumppaneidemme laillisia oikeuksia, yksityisyyttä ja turvallisuutta, suojellaksemme tietokantojemme tai tämän verkkosivuston turvallisuutta tai eheyttä ja/tai suojautuaksemme oikeudelliselta vastuulta varotoimin 
avustaaksemme avoimien työpaikkojen täyttämisessä Dechra-yhtymässä
parantaaksemme käyttäjien käyttökokemusta verkossa

Henkilötietojen suojan riittävä taso varmistetaan noudattamalla seuraavia suojatoimenpiteitä:

ottamalla käyttöön yhtymän sisäiset tiedonsiirtosopimukset
noudattamalla Euroopan komission mallisopimuslausekkeen (standard contractual clauses ”SCC”) sisäistä vaatimusta kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kanssa, mikäli tarpeen

HENKILÖTIETOJEN SUOJA

Dechra sitoutuu ryhtymään kaikkiin tarvittaviin varotoimiin varmistaakseen käsiteltyjen henkilötietojen luottamuksellisuuden ja suojan ja estääkseen niiden muuttamisen tai vahingoittamisen luvattoman käytön seurauksena.

Dechra vaatii myös kolmannen osapuolen palveluntarjoajiaan ryhtymään kohtuullisiin toimiin käyttäjien henkilötietojen luottamuksellisuuden turvaamiseksi.

Valitettavasti mikään tietojen tallennus tai siirto ei ole täysin turvallista. Lisätietoja henkilötietojen säilytykseen liittyvistä turvamenettelyistä voidaan antaa kirjallisen pyynnön perusteella.  Tällaiset pyynnöt voidaan osoittaa Dechran IT-johtajalle edellä mainittuun osoitteeseen.

LINKIT MUILLE VERKKOSIVUSTOILLE

Dechran verkkosivustolla voi olla hyperlinkkejä ulkopuolisille verkkosivustoille.  Hyperlinkit on tarkoitettu vain sivuston käyttäjän avuksi, eivätkä ne tarkoita, että Dechra suosittelisi kyseisten kolmansien osapuolten verkkosivustojen toimintoja tai että Dechralla olisi jokin yhteys näiden verkkosivustojen ylläpitäjiin. Dechra ei valvo näitä verkkosivustoja eikä vastaa niiden tietojen käsittelyyn tai tietosuojaan liittyvistä käytännöistä. Kehotamme käyttäjää tutustumaan muiden verkkosivustojen mahdollisiin tietosuojakäytäntöihin ennen sivuston käyttöä tai omien henkilötietojen luovuttamista.

EVÄSTEET

Dechra käyttää verkkosivustollaan evästeitä erottaakseen vierailijat toisistaan. Evästeet auttavat meitä tarjoamaan vierailijoille hyvän selailukokemuksen ja parantamaan verkkosivustoamme. Evästeiden avulla voimme kerätä muun muassa seuraavia tietoja: 

IP-osoite, kirjautumistiedot, selaintyyppi, sijainti, aikavyöhyke, käyttöjärjestelmä, ja muut tekniset tiedot
tietoa vierailusta, mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut sivustolle, ja mihin verkko-osoitteeseen käyttäjä siirtyy sivuston käyttämisen jälkeen; mitä tuotteita hän on katsonut
verkkosivustolla käytetty aika ja sivuston vuorovaikutustiedot.

Verkkosivustollamme on hyperlinkkejä sivuston muille sivuille. Evästeiden avulla voidaan selvittää, kuinka usein hyperlinkkejä käytetään ja mitä verkkosivuston sivuja vierailijamme käyvät katsomassa.   Evästeet eivät tunnista vierailijaa henkilökohtaisesti – ne mahdollistavat vain hyperlinkkien käyttöä koskevien tilastotietojen keräämisen. Käyttäjän ennalta antaman suostumuksen perusteella voimme käyttää evästeitä saadaksemme tietoja siitä, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa mainonnan kanssa ja miten mainokset hyödyttävät kävijöitä parhaiten.

SOVELLETTU LAKI

Tämä Tietosuojakäytäntö on osa Dechran verkkosivuston Käyttöehtoja (siltä osin kuin se on olennaista).

Käyttäjä suostuu siihen, että kaikenluontoiset mahdolliset kiistat tai vaateet, jotka liittyvät tietosuojakäytäntöön, ratkaistaan aina Englannin tai Walesin tuomioistuimissa ja että tällaisissa kiistoissa tai vaateissa noudatetaan Englannin tai Walesin lakeja. Dechra varaa kuitenkin oikeuden nostaa kanteen missä tahansa sellaisessa tuomiopiirissä, jossa yritys katsoo, että tätä sopimusta rikotaan tai jossa rikkomus on saanut alkunsa.

PALAUTTEET

Otamme mielellämme vastaan palautetta Tietosuojakäytännöstämme. Mahdolliset kysymykset Tietosuojakäytännöstä tai mistä tahansa palvelumme osasta voi lähettää sähköpostiosoitteeseen corporate.enquiries@dechra.com.

Copyright 2022 Porus GmbH All rights reseved Legal Notice Privacy Policy