Uræmiske toksiner

Katte er såkaldte 'obligate kødædere'. Det betyder, at animalsk protein og forskellige aminosyrer er vigtige for katten.

Prækursorer for uræmiske toksiner dannes, når tarmbakterier fordøjer nogle af disse aminosyrer (tryptofan, fenylalanin og tyrosin) som en del af kattens normale proteinmetabolisme. Prækursorerne absorberes og transporteres til leveren, hvor de metaboliseres til uræmiske toksiner, indoxylsulfat og para-cresylsulfat. Disse toksiner udskilles derefter via nyrerne uden at forårsage skade.

Med stigende alder falder nyrefunktionen, og det kan føre til ophobning af indoxylsulfat, som kan påvirke nyresundheden. 

Ved at reducere mængden af protein nedsættes mængden af uræmiske toksiner, men som allerede nævnt er katte obligate kødædere og stærkt afhængige af at indtage en relativt stor mængde proteiner og velafbalancerede aminosyrer.

Det betyder, at produktionen af uræmiske toksiner er uundgåelig for at opfylde kattens ernæringsmæssige behov.

Derfor blev Porus One oprindeligt udviklet. Porus One har potentiale til at binde prækursorer for uræmisk toksin og fremme udskillelsen i afføringen i stedet for at blive absorberet.

Porus® One – Til understøttelse af sunde nyrer hos katte

Produktinformation

Copyright 2022 Porus GmbH All rights reserved Legal Notice Privacy Policy